Visual Basic - Negácia: not

Logický operátor negácia sa používá k určování opačné hodnoty. v našom prípade: pri pravdivé hodnoty výsledok je nepravda, a pri nepravdivom vstupu výsledok je pravda. v nasledujúcej tabuľke nájdete všetky možnosti:
ax
nepravdapravda
pravdanepravda
informácie k tabuľke: a je vstup, x je výsledok

not

Popis

not par1
Použitá kľúčové slová: not

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = not false ' a1 = true
a2 = not true ' a2 = false

Visual Basic .NET

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Negácia:
not a
not b and true
not(10 >a or a<5)

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
not a

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: logické operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk