PHP - Logický typ: bool, boolean

Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických hodnôt. môže nabrať dve hodnoty: pravda, nepravda.

bool

Popis

 bool
Použitá kľúčové slová: bool

Príklady

PHP

Možné požitie Logický typ:
$x= true; $y= false;
$b= $x;     // b = true
$b2= $x && $y;  // b2 = false
$b3= (bool) 0; // b3 = false

boolean

Popis

 boolean
Použitá kľúčové slová: boolean

Príklady

PHP

Možné požitie Logický typ:
$x= true; $y= false;
$b= $x;     // b = true
$b2= $x && $y;  // b2 = false
$b3= (boolean) 0; // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk