Java - Logický typ: boolean

Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických hodnôt. môže nabrať dve hodnoty: pravda, nepravda.

boolean

Popis

 boolean
Použitá kľúčové slová: boolean

Príklady

Java

Možné požitie Logický typ:
x= true; y= false;
boolean b = x;          // b = true
boolean b2 = x && y;    // b2 = false
boolean b3 = (boolean) 0;  // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk