Visual C++ - Logický typ: bool

Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických hodnôt. môže nabrať dve hodnoty: pravda, nepravda.

bool

Popis

 bool
Použitá kľúčové slová: bool
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie Logický typ:
x= true; y= false;
bool b = x;          // b = true
bool b2 = x && y;    // b2 = false
bool b3 = (bool) 0;  // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk