Visual Basic - Logický typ: boolean

Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických hodnôt. môže nabrať dve hodnoty: pravda, nepravda.

boolean

Popis

 boolean
Použitá kľúčové slová: boolean

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie Logický typ:
x= true
 y= false
Dim b As boolean= x          ' b = true
Dim b2 As boolean= x and y    ' b2 = false
Dim b3 As boolean= CBool( 0)  ' b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk