Free Pascal - Logický typ: boolean

Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických hodnôt. môže nabrať dve hodnoty: pravda, nepravda.

boolean

Popis

 boolean
Použitá kľúčové slová: boolean

Príklady

Free Pascal

Možné požitie Logický typ:
x:= true; y:= false;
b:= x;          // b = true
b2:= x and y;    // b2 = false
b3:= Boolean( 0);  // b3 = false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk