PHP - Logická konštanta nepravdy: false

logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:

false

Popis

false
Použitá kľúčové slová: false

Výstup

Príklady

PHP

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
$a1 = !false; // a1 = true
$a2 = !true; // a2 = false

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
false
false && false
false || false
$y= false
$j > 128 || false
false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk