Logická konstanta nepravda: false

Logická konstanta nepravda používá se následovně:

false

Popis

false
Použitá klíčová slova: false

Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC | C++ | Visual C++ .NET | C# | Java | JavaScript | Pascal | Free Pascal | Object Pascal | PHP

Příklady

Příklad

Ekvivalent výše uvedéné tabulky v zdrojovém kóde, pro snazší orientaci na konci každého řádku je komentář ve kterém nájdete výsledek.
a1 = !false; // a1 = true
a2 = !true; // a2 = false

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
false || false
j > 128 || false
y= false
false
false
false && false

Můžete to najít v následujících kolekcích: Konstanty
V jiných jazycích: en hu cz sk