FreeBASIC - logická konštanta nepravdy: false

logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:

false

Popis

false
Použitá kľúčové slová: false

Výstup

Príklady

FreeBASIC

ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = not false ' a1 = true
a2 = not true ' a2 = false

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
false and false
false
false or false
j > 128 or false
false
y= false

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
logická konštanta nepravdy v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk