Visual Basic - Logická konštanta nepravdy: false

logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:

false

Popis

false
Použitá kľúčové slová: false

Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = not false ' a1 = true
a2 = not true ' a2 = false

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
false
j > 128 or false
false
false or false
false and false
y= false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
Logická konštanta nepravdy v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk