JavaScript - Logická konštanta nepravdy: false

logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:

false

Popis

false
Použitá kľúčové slová: false

Výstup

Príklady

JavaScript

Ekvivalent hore uvedenej tabuľky v zdrojovom kóde, pre lahšiu orientáciu na konci každého riadku je komentár, v ktorom nájdete výsledok.
a1 = !false; // a1 = true
a2 = !true; // a2 = false

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
y= false
false
j > 128 || false
false
false || false
false && false

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
Logická konštanta nepravdy v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk