C++ - explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo

požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo:
double x = 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
double y = 123456789;     // y = 123456789.0
y =(double)(x * y);     // y = 387850941.35821074

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk