Basic - Explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo: CDbl

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CDbl

Popis

 CDbl (expr)
Použitá kľúčové slová: cdbl

Vstup


Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo:
Dim x As double= 3.14159265359   ' x = 3.14159265359
Dim y As double= 123456789     ' y = 123456789.0
y =CDbl((x * y))     ' y = 387850941.35821074

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk