Free Pascal - Explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo: double

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

double

Popis

 double (expr)
Použitá kľúčové slová: double

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo:
x:= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
y:= 123456789;     // y = 123456789.0
y :=double((x * y));     // y = 387850941.35821074

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk