PHP - Explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo:
$x= 3.14159265359;   // x = 3.14159265359
$y= 123456789;     // y = 123456789.0
$y =(double)($x * $y);     // y = 387850941.35821074

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(double)$y / 5
(double)$x / 5
(double)$i / 0xab
(double)$x / 0xa
(double)$x / 0xa
(double)$x / 0xa

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk