Explicitní konverze na 64bitové celé číslo: ClngInt, Int64, Clng

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 64bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C++ | Visual C++ .NET | C# | Java

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long x= -82345;    // x = -82345
long y = -(1512345 div 70);// y = -21604
y = (long)(x * y);   // z = 1778981380

ClngInt

Popis

 ClngInt (expr)
Použitá klíčová slova: clngint

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC

Příklady

FreeBASIC

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As longint= -82345    ' x = -82345
Dim y As longint= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = ClngInt((x * y))   ' z = 1778981380

Int64

Popis

 Int64 (expr)
Použitá klíčová slova: int64

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin := -9223372036854775808; ymax := 9223372036854775807;
x:= -82345;    // x = -82345
y:= -(1512345 div 70);// y = -21604
y := Int64((x * y));   // z = 1778981380

Clng

Popis

 Clng (expr)
Použitá klíčová slova: clng

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 64bitové celé číslo:
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As long= -82345    ' x = -82345
Dim y As long= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = Clng((x * y))   ' z = 1778981380

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk