FreeBASIC - Explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo : ClngInt

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

ClngInt

Popis

 ClngInt (expr)
Použitá kľúčové slová: clngint

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo :
xmin = -9223372036854775808
 ymax = 9223372036854775807
Dim x As longint= -82345        ' x = -82345
Dim y As longint= -(1512345 \ 70)' y = -21604
y = ClngInt((x * y))     ' z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk