Free Pascal - Explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo : Int64

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

Int64

Popis

 Int64 (expr)
Použitá kľúčové slová: int64

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo :
xmin := -9223372036854775808; ymax := 9223372036854775807;
x:= -82345;        // x = -82345
y:= -(1512345 div 70);// y = -21604
y := Int64((x * y));     // z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk