C++ - Explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.
Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual C++ .NET

Príklady

C++

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo :
xmin = -9223372036854775808; ymax = 9223372036854775807;
long long x= -82345;        // x = -82345
long long y = -(1512345 / 70);// y = -21604
y = (long long)(x * y);     // z = 1778981380

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk