Visual Basic - Explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo: CULng

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CULng

Popis

 CULng (expr)
Použitá kľúčové slová: culng

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 18446744073709551615
Dim x As ulong=7001234        ' x = 7001234
Dim y As ulong= 10250 \ 8    ' y = 1281
y = CULng((x * y))     ' z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk