C# - Explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

C#

Možné požitie explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 18446744073709551615;
ulong x=7001234;        // x = 7001234
ulong y = 10250 / 8;    // y = 1281
y = (ulong)(x * y);     // z = 8968580754

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk