Free Pascal - explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo: QWord

požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

QWord

Popis

 QWord (expr)
Použitá kľúčové slová: qword

Vstup


Výstup

Príklady

Free Pascal

možné požitie explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 18446744073709551615;
x:=7001234;        // x = 7001234
y:= 10250 div 8;    // y = 1281
y := QWord((x * y));     // z = 8968580754

môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk