Visual Basic - Explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo: CUInt

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CUInt

Popis

 CUInt (expr)
Použitá kľúčové slová: cuint

Vstup


Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 4294967295
Dim x As uinteger=70000           ' x = 70000
Dim y As uinteger= 1025 \ 8  ' y = 128
y = CUInt((x * y))      ' z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk