Explicitní konverze na 32bitové bezznaménkové číslo: CUInt, longword

Požadovaná konverze typu se může provádět následovně:

Explicitní konverze na 32bitové bezznaménkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazycích odvíjených od C velikost datového typu může být odlišné závislosti na překladač a architektúru, my ukazujeme jen jeden standardní tvar.
Kompatibilní programovací jazyky:
C | Visual C++ .NET | C++ | C#

Příklady

Příklad

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
uint x=70000;      // x = 70000
uint y = 1025 div 8; // y = 128
y = (uint)(x * y);   // z = 875043750

CUInt

Popis

 CUInt (expr)
Použitá klíčová slova: cuint

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Příklady

Visual Basic .NET

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 4294967295
Dim x As uinteger=70000      ' x = 70000
Dim y As uinteger= 1025 \ 8 ' y = 128
y = CUInt((x * y))   ' z = 875043750

longword

Popis

 longword (expr)
Použitá klíčová slova: longword

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Explicitní konverze na 32bitové bezznaménkové číslo:
xmin := 0; ymax := 4294967295;
x:=70000;      // x = 70000
y:= 1025 div 8; // y = 128
y := longword((x * y));   // z = 875043750

Můžete to najít v následujících kolekcích: Explicitní typová konverze
Explicitní konverze na 32bitové bezznaménkové číslo v jiném programovacím jazyce:
V jiných jazycích: en hu cz sk