C# - Explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Príklady

C#

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
uint x=70000;           // x = 70000
uint y = 1025 / 8;  // y = 128
y = (uint)(x * y);      // z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk