Object Pascal - Explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo: longword

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

longword

Popis

 longword (expr)
Použitá kľúčové slová: longword

Vstup


Výstup

Príklady

Object Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 4294967295;
x:=70000;           // x = 70000
y:= 1025 div 8;  // y = 128
y := longword((x * y));      // z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
Explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk