Visual C++ - Explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo

Popis

( type ) expression

Vstup


Výstup

Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.

Príklady

Visual C++ .NET

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin = -32768; ymax = 32767;
short x= -1234;        // x = -1234
short y = -(1500 % 60);// y = -25
y = (short)(x * y);    // z = 30850

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk