Basic - Explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo : CInt

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CInt

Popis

 CInt (expr)
Použitá kľúčové slová: cint

Vstup


Výstup

Príklady

Basic

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As integer= -1234        ' x = -1234
Dim y As integer= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CInt((x * y))    ' z = 30850

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk