Pascal - Explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo : integer

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

integer

Popis

 integer (expr)
Použitá kľúčové slová: integer

Vstup


Výstup

Príklady

Pascal

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin := -32768; ymax := 32767;
x:= -1234;        { x = -1234}
y:= -(1500 mod 60);{ y = -25}
y := integer((x * y));    { z = 30850}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk