FreeBASIC - Explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo : CShort

Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasledovne:

CShort

Popis

 CShort (expr)
Použitá kľúčové slová: cshort

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo :
xmin = -32768
 ymax = 32767
Dim x As short= -1234        ' x = -1234
Dim y As short= -(1500 mod 60)' y = -25
y = CShort((x * y))    ' z = 30850

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: explicitné typove konverzie
V iných jazykoch: en hu cz sk