PHP - Bitový posun doľava: <<

Bitový posun vľavo toľkokrát posunie bity vstupného celého čísla do ľava koľko je hodnota druhého vstupu. výstupné bity sa stratí a vstupné bity budú 0. bitový posun vľavo môžeme použiť pre násobenie s mocninou 2. napríklad keď 8 posunieme dvakrát výsledkom bude 32, je to rovnaké akoby sa násobila 8 s dva na druhom čo je 4 a 4 krát 8 je 32.

<<

Popis

par1 << par2
Použitá kľúčové slová: <<

Vstup


Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie Bitový posun doľava:
$x = 16 << 2;      // x = 64
$y = 0xf << 5;     // y = 480
$z = ($x << $y) << 2;// z = 256

PHP

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový posun doľava:
$i << 4
0x12AB << $j
128 << ($j <<(3 + $i))

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
2 << 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk