Bitový posun vlevo: <<, shl

Bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného celého čísla do leva kolik je hodnota druhého vstupu. výstupní bity se stratí a vstupní bity budou 0. bitový posun vlevo můžeme použít pro násobení s mocninou 2. například když 8 posuneme s 2 výsledkem bude 32, je to stejné jakoby se násobila 8 s dva na druhém co je 4 a 4 krát 8 je 32.

<<

Popis

par1 << par2
Použitá klíčová slova: <<

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
Visual Basic .NET | C | Visual C++ .NET | C++ | C# | Java | JavaScript | PHP

Příklady

Příklad

Možné použití Bitový posun vlevo:
x = 16 << 2;      // x = 64
y = 0xf << 5;     // y = 480
z = (x << y) << 2;// z = 256

Příklad

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vlevo:
i << 4
0x12AB << j
128 << (j <<(3 + i))

Příklad

Další kousky ukázkových kódu:
2 << 2

shl

Popis

par1 shl par2
Použitá klíčová slova: shl

Vstup


Výstup

Kompatibilní programovací jazyky:
FreeBASIC | Pascal | Object Pascal | Free Pascal

Příklady

Object Pascal

Možné použití Bitový posun vlevo:
x := 16 shl 2;      // x = 64
y := $f shl 5;     // y = 480
z := (x shl y) shl 2;// z = 256

Object Pascal

Navíc ještě jeden příklad na to v jakých situacích můžeme použít operaci Bitový posun vlevo:
i shl 4
$12AB shl j
128 shl (j shl(3 + i))

Object Pascal

Další kousky ukázkových kódu:
2 shl 2

Můžete to najít v následujících kolekcích: Bitové operátory
V jiných jazycích: en hu cz sk