FreeBASIC - Bitový posun doľava: shl

Bitový posun vľavo toľkokrát posunie bity vstupného celého čísla do ľava koľko je hodnota druhého vstupu. výstupné bity sa stratí a vstupné bity budú 0. bitový posun vľavo môžeme použiť pre násobenie s mocninou 2. napríklad keď 8 posunieme dvakrát výsledkom bude 32, je to rovnaké akoby sa násobila 8 s dva na druhom čo je 4 a 4 krát 8 je 32.

shl

Popis

par1 shl par2
Použitá kľúčové slová: shl

Vstup


Výstup

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie Bitový posun doľava:
x = 16 shl 2      ' x = 64
y = &Hf shl 5     ' y = 480
z = (x shl y) shl 2' z = 256

FreeBASIC

Navyše ešte jeden príklad na to v akých situáciách môžeme použiť operáciu Bitový posun doľava:
i shl 4
&H12AB shl j
128 shl (j shl(3 + i))

FreeBASIC

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
2 shl 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: bitové operátory
V iných jazykoch: en hu cz sk