Java - 8-bitové celé číslo: byte

Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 8-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -128 do 127.

byte

Popis

 byte
Použitá kľúčové slová: byte

Príklady

Java

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin = -128; ymax = 127;
byte x= -5;           // x = -5
byte y = -(15 % 4);   // y = -3
y = (byte)(x * y);    // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk