Free Pascal - 8-bitové celé číslo: shortint

Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 8-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -128 do 127.

shortint

Popis

 shortint
Použitá kľúčové slová: shortint

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin := -128; ymax := 127;
x:= -5;           // x = -5
y:= -(15 mod 4);   // y = -3
y := shortint((x * y));    // z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk