FreeBASIC - 8-bitové celé číslo: byte

Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 8-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -128 do 127.

byte

Popis

 byte
Použitá kľúčové slová: byte

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As byte= -5           ' x = -5
Dim y As byte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CByte((x * y))    ' z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk