Pascal - 8-bitové celé číslo: shortint

Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 8-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -128 do 127.

shortint

Popis

 shortint
Použitá kľúčové slová: shortint
Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin := -128; ymax := 127;
x:= -5;           { x = -5}
y:= -(15 mod 4);   { y = -3}
y := shortint((x * y));    { z = 15}

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk