Visual Basic - 8-bitové celé číslo: sbyte

Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie záporných aj nezáporných celých čísel. 8-bitové celé číslo jeji rozsah hodnôt: od -128 do 127.

sbyte

Popis

 sbyte
Použitá kľúčové slová: sbyte

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie 8-bitové celé číslo:
xmin = -128
 ymax = 127
Dim x As sbyte= -5           ' x = -5
Dim y As sbyte= -(15 mod 4)   ' y = -3
y = CSByte((x * y))    ' z = 15

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla so znamienkom | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk