FreeBASIC - 32-bitove bezznamienkové číslo: uinteger

Dátový typ 32-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 32-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 4294967295.

uinteger

Popis

 uinteger
Použitá kľúčové slová: uinteger

Príklady

FreeBASIC

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0
 ymax = 4294967295
Dim x As uinteger=70000           ' x = 70000
Dim y As uinteger= 1025 \ 8  ' y = 128
y = CUInt((x * y))      ' z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
32-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk