C# - 32-bitove bezznamienkové číslo: uint, UInt32

Dátový typ 32-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 32-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 4294967295.

uint

Popis

 uint
Použitá kľúčové slová: uint

Príklady

C#

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
uint x=70000;      // x = 70000
uint y = 1025 / 8; // y = 128
y = (uint)(x * y);   // z = 875043750

UInt32

Popis

 UInt32
Použitá kľúčové slová: uint32

Príklady

C#

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
UInt32 x=70000;      // x = 70000
UInt32 y = 1025 / 8; // y = 128
y = (UInt32)(x * y);   // z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
V iných jazykoch: en hu cz sk