Free Pascal - 32-bitove bezznamienkové číslo: longword

Dátový typ 32-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 32-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 4294967295.

longword

Popis

 longword
Použitá kľúčové slová: longword

Príklady

Free Pascal

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin := 0; ymax := 4294967295;
x:=70000;           // x = 70000
y:= 1025 div 8;  // y = 128
y := longword((x * y));      // z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
32-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk