C++ - 32-bitove bezznamienkové číslo: unsigned long

Dátový typ 32-bitove bezznamienkové číslo slúži na ukladanie len kladných celých čísel. 32-bitove bezznamienkové číslo jeji rozsah hodnôt: od 0 do 4294967295.

unsigned long

Popis

 unsigned  long
Použitá kľúčové slová: long unsigned
Poznámka: V jazykoch odvíjených od C veľkosť dátového typu môže byť odlišné závislosti na prekladač a architektúre, my ukazujeme len jeden štandardný tvar.

Príklady

C++

Možné požitie 32-bitove bezznamienkové číslo:
xmin = 0; ymax = 4294967295;
unsigned long x=70000;           // x = 70000
unsigned long y = 1025 / 8;  // y = 128
y = (unsigned long)(x * y);      // z = 875043750

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: celé čísla bez znamienka | celé čísla | čísla | dátové typy
32-bitove bezznamienkové číslo v inom programovacom jazyku:
Rozdiely oproti:
V iných jazykoch: en hu cz sk