Basic - Šestnástková konštanta

Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako hexadecimálna konštanta. je z kombinácie nasledujúcich hexadecimálnych číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a/A, b/B, c/C, d/D, e/E, f/F

šestnástková konštanta

Popis

 &HA12F

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Visual Basic .NET | FreeBASIC

Príklady

Basic

Možné požitie šestnástková konštanta:
x = &H1234       ' x = 4660
y = 4 * &Hff     ' y = 1020
if x>&Habc then
  y = x / &Ha    ' y = 466
end if

Basic

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
&Hff mod 50
&Habcd and k
&Hff >= y
not&Habcd
&HAF
i * &HFF

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk