Pascal - Šestnástková konštanta

Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako hexadecimálna konštanta. je z kombinácie nasledujúcich hexadecimálnych číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a/A, b/B, c/C, d/D, e/E, f/F

šestnástková konštanta

Popis

 $A12F

Výstup

Kompatibilné programovacie jazyky:
Object Pascal | Free Pascal

Príklady

Pascal

Možné požitie šestnástková konštanta:
x := $1234;       { x = 4660}
y := 4 * $ff;     { y = 1020}
if x>$abc then
  y := x / $a;    

Pascal

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
$AF
$AC xor k
i * $FF
$12AB shl j
$ff >= y
$f shl 5

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk