PHP - Šestnástková konštanta

Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako hexadecimálna konštanta. je z kombinácie nasledujúcich hexadecimálnych číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a/A, b/B, c/C, d/D, e/E, f/F

šestnástková konštanta

Popis

 0xA12F

Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie šestnástková konštanta:
$x = 0x1234;       // x = 4660
$y = 4 * 0xff;     // y = 1020
if ($x>0xabc)
  $y = (double)$x / 0xa;    // y = 466

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
(double)$x / 0xa
$i * 0xFF
0xf << 5
0xa | 5
0xAF
0xff | $k

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk