JavaScript - Šestnástková konštanta

Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako hexadecimálna konštanta. je z kombinácie nasledujúcich hexadecimálnych číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a/A, b/B, c/C, d/D, e/E, f/F

šestnástková konštanta

Popis

 0xA12F

Výstup

Príklady

JavaScript

Možné požitie šestnástková konštanta:
x = 0x1234;       // x = 4660
y = 4 * 0xff;     // y = 1020
if (x>0xabc)
  y = x / 0xa;    // y = 466

JavaScript

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
0xAC ^ k
0xabc
0x0fa
i / 0x0a
i * 0xFF
0xA >> 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk