PHP - Reálna konštanta

Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej a zlomkové časti. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

reálna konštanta

Popis

 12.345

Výstup

Príklady

PHP

Možné požitie reálna konštanta:
$x = 1.234;         // x = 1.234
$y = $x * 3.14;      // y = 3.87476
if ($y<5)
   $y = $y/ 3.14;    // y = 1.234

PHP

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
2.5 / 2
($x-$y)-30.5
15 +7.5
$x / 0.5
3.14 - 1
3.14

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk