C - Reálna konštanta

Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej a zlomkové časti. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

reálna konštanta

Popis

 12.345

Výstup

Príklady

C

Možné požitie reálna konštanta:
x = 1.234;         // x = 1.234
y = x * 3.14;      // y = 3.87476
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234

C

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
100 * 1.2
x > 3.14
1.9
15 +7.5
2.5 / 2 + 1.25
 x = 3.14159265359

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk