Java - Reálna konštanta

Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej a zlomkové časti. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

reálna konštanta

Popis

 12.345

Výstup

Príklady

Java

Možné požitie reálna konštanta:
x = 1.234;         // x = 1.234
y = x * 3.14;      // y = 3.87476
if (y<5)
   y = y/ 3.14;    // y = 1.234

Java

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
15 +7.5
100 * 1.2
3.14
(x-y)-30.5
 x = 3.14159265359
3.14 - 1

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk