Visual Basic - Reálna konštanta

Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej a zlomkové časti. kromě toho, máme za možnost zadat číslo s plovoucí čárkou i pomoci desítkového exponentu.

reálna konštanta

Popis

 12.345

Výstup

Príklady

Visual Basic .NET

Možné požitie reálna konštanta:
x = 1.234         ' x = 1.234
y = x * 3.14      ' y = 3.87476
if y<5 then
   y = y/ 3.14    ' y = 1.234
end if

Visual Basic .NET

Ďalšie kúsky ukážkových kódu:
10 * 3.14
Dim x As single= 3.14159265359
2.28
x / 0.5
x > 3.14
2.5 / 2

Môžete to nájsť v nasledujúcich kolekciách: konštanty
V iných jazykoch: en hu cz sk